Foreningen

Vedtægter og Bestyrelse 

Foreningens vedtægter, husorden og anden praktisk information findes i fil-sektionen herunder.

Ved seneste ordinære Generalforsamling følgende bestyrelse valgt:

     
Astrid Leth Nielsen Formand  C27 st. th
Sofie Lyng Tjæreborg  Næstformand C27 st. tv.
Josefine Stølen-Bosse Bestyrelsesmedlem
C67 2 th
Henrik Brandbye Bestyrelsesmedlem C25 1 tv
Helene Swartz Bestyrelsesmedlem B12 2 tv
Hans Christian Japsen Bestyrelsesmedlem C21 st. th
Johannes Linde Suppleant   S69 st. tv
Morten Pedersen Suppleant B16 st. tv

 

Bestyrelsen konstitueres på næste bestyrelsesmøde, hvor Sekretære og Kasserer udpeges.