Nyhedsbrev efterår 2020

17. oktober 2020 13:47 , af Henrik Brandbye
  • Ny bestyrelse
  • Det store rørprojekt
  • Faldstammer
  • Sensommerfesten
  • Officielle kommunikationskanaler
  • Skraldecontainere og storskrald
  • Tak til haveudvalget

Ny bestyrelse

Ved den ordinære generalforsamling i juni i år, blev store dele af bestyrelsen udskiftet. I den forbindelse fik A/B Grønnehøj også ny formand, Astrid, som tiltrådte efter Lene, der efter mange gode år som formand velfortjent trak sig tilbage – tak for din indsats gennem årene, Lene! Den nye bestyrelse er nu konstitueret og er allerede i fuld gang, og alle bestyrelsesmedlemmer ser frem til, at yde en indsats for vores andelsforening.

Det store rørprojekt
2020 blev også året, hvor vi igangsatte det store rørprojekt, som heldigvis lakker mod ende. Rørprojektet har budt på både op- og nedture, hvilket har berørt os alle. Heldigvis er projektet som nævnt snart færdigt og mange kan allerede nyde godt af de nye vandrør. Bestyrelsen vil gerne takke for den tålmodighed, forståelse og samarbejdsvilje som mange har udvist i det sidste halve års tid. Det havde ikke været muligt uden! Vi ser frem til, at rørprojektet kan blive fuldstændig afsluttet og tingene kan blive mere normale igen.

Faldstammer

Som nogle måske har lagt mærke til eller har været direkte berørt af, så er der blevet udskiftet en del faldstammer. Vi er opmærksomme på faldstammernes tilstand. Det er på generalforsamling vedtaget at disse udskiftes løbende når de går i stykker.

Sensommerfesten

I år inviterede bestyrelsen også til sensommerfest i teltet på plænen, hvilken var en rigtig hyggelig begivenhed – tak til alle, der mødte op og gjorde det til en super hyggelig aften i naboskabets tegn. Festen blev afholdt på bedste Corona manér, med afstand og sprit. Vi håber meget på at se endnu flere til sommerfesten næste år, hvor Corona restriktionerne (forhåbentlig) ikke kommer til at fylde nær så meget som nu.

Officielle kommunikationskanaler

Som altid er man velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at sende en e-mail til: gronnehoj.bestyrelse@gmail.com eller ved skriftlig henvendelse i bestyrelsens postkasse, som hænger på muren ved Baunehøjvej 22. Disse to er de officielle kommunikationskanaler, hvor man kan kontakte bestyrelsen. Grundlaget for dette er, at det er langt nemmere at holde styr på diverse henvendelser, når det hele sker samlet og ikke på flere forskellige platforme. Bestyrelsen behandler henvendelser løbende eller på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at Facebook-siden A/B Grønnehøj IKKE er en officiel kommunikationskanal og derfor kan forespørgsler til bestyrelsen ikke behandles her. Siden er tiltænkt til kommunikation mellem andelshavere samt som et supplement for bestyrelsen til at give informationer via. Meld dig gerne ind i gruppen, hvis du ikke allerede er det. Vi er glade for at se så mange aktive medlemmer i gruppen, bliv endelig ved med det og hold fortsat den gode tone.

Skraldecontainere og storskrald

Der har på det seneste, desværre, været en del kaos omkring skraldecontainerne og den kommunale storskraldsordning som vi har. Vi henstiller til, at man benytter nogle af de andre skraldecontainere på ejendommen, hvis den container man er kommet ud til allerede er fyldt op. Derudover minder vi om, at den kommunale storskraldsordning fungerer på den måde, at storskrald afhentes tirsdage i ulige uger, ved gavlen til Carlshøjvej 19. Affaldet skal være sorteret, eller bliver det ikke afhentet! Vi håber på, at alle vil være med til at gøre en ekstra indsats, for at rette op på disse problemstillinger.

Tak til haveudvalget

Der skal igen lyde en kæmpe tak til haveudvalget her i A/B Grønnehøj. De har gjort en stor indsats, med vanding, lugning og vedligeholdelse af de skønne grønne arealer. Det er en stor hjælp for bestyrelsen, at nogen ønsker at deltage aktivt i et arbejde, som vi alle kan få glæde af! Så tusind tak for indsatsen J