Nyhedsbrev Sommer 2021

23. juli 2021 15:10 , af Henrik Brandbye
Læs denne gang om:
● Generalforsamlingen
● Arbejdsweekender og (sen)sommerfester
● Stripsning af cykler
● Udendørsområder
● Kommunikation til/fra bestyrelsen
● Storskrald og skraldecontainere
● Vicevært og kontaktperson i SWE

Generalforsamlingen

Ved dette års ordinære generalforsamling i juni var fremmødet flot, og mange nye forslag til A/B Grønnehøjs
udvikling blev debatteret. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der deltog og kom med input. En række af de ting der
blev vedtaget og skal udføres i det kommende foreningsår er: TV inspektion af kloak, el projekt (indeholder
korrekt jording i alle lejligheder samt bedre kælderbelysning og ventilation i tørrekældrene), opgradering af
energimærke (ved hjælp af blandt andet hulmursisolering på 2. sal). Haveudvalget fremlagde også ønsker til de
grønne områder – det vil du høre nærmere om senere.


Arbejdsweekender og (sen)sommerfester

A/B Grønnehøj afholdte årets første arbejdsweekend sammen med sommerfesten, den første weekend i juni.
Det var en stor succes, med mange deltagere, hvor alle lagde en god arbejdsindsats i løbet af dagene og
hyggede sig sammen om aftenen. En stor tak til alle, der mødte op og gjorde det til en super hyggelig weekend
og ikke mindst aften i naboskabets tegn. Efter sommerferien vil bestyrelsen invitere til årets anden 
arbejdsweekend samt sensommerfest lørdag aften. Det er den første weekend i september (4. og 5.
september). Vi håber på stort fremmøde!'


Stripsning af cykler

På årets første arbejdsweekend blev alle cykler/andet og vaskelåse på A/B Grønnehøjs arealer stripset ifm.
cykeloprydning. Såfremt man ikke har fjernet stripsene inden arbejdsweekenden i september vil ens
cykel/andet med strips blive fjernet. Bestyrelsen vil derefter opbevare cyklerne i to uger, før de vil blive
kørt væk. Husk derfor at fjerne strips! Oprydningen sker for at skabe plads til de cykler/andet og vaskelåse,
der faktisk har en ejermand i foreningen.

Udendørsområder

Vejret har indtil videre været skønt denne sommer, og det betyder, at vores grønne områder benyttes
flittigt. Det er skønt at se! Husk dog at låse havemøblerne korrekt fast (med kæde gennem alle møbler)
efter brug. Bestyrelsen kigger på at få indkøbt flere havemøbler, da nogle af vores stole og bænke
desværre er ved at give op. Husk også, at hvis man griller skal dette foregå på fliserne, så vi kan passe på
vores græsplæne – engangsgrill giver desværre mærker i græsset.


Kommunikation til/fra bestyrelsen


Som altid er man velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at sende en e-mail til:
gronnehoj.bestyrelse@gmail.com eller ved skriftlig henvendelse i bestyrelsens postkasse ved Baunehøjvej 22.
Disse to er de officielle kommunikationskanaler, hvor man kan kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen behandler
henvendelser løbende, men som udgangspunkt kan man først forvente svar på næstkommende
bestyrelsesmøde, dvs én gang om måneden.
På generalforsamlingen 2021 blev der informeret om, at kommunikation fra bestyrelsen fremover ville ske via
e-mail (med undtagelse, hvis man er fritaget fra digital post). Det har vi igangsat, men er pt. i en overgangsfase,
hvor vi fortsat mangler at indsamle de sidste mail adresser.
Har du IKKE modtaget mails fra bestyrelsen som f.eks. dagsordenen for det månedlige bestyrelsesmøde eller
mail om stripsning af cykler (husk at tjekke spam), kontakt da Jesper fra SWE og oplys din e-mail adresse.


Storskrald og skraldecontainere


Der er fortsat en del kaos omkring den kommunale storskraldsordning, samt skraldecontainerne rundt omkring
på ejendommen. Vi henstiller til, at man benytter nogle af de andre skraldecontainere på ejendommen, hvis
den container man er kommet ud til, allerede er fyldt op. Derudover minder vi om, at den kommunale
storskraldsordning fungerer på den måde, at storskrald afhentes tirsdage i ulige uger, ved gavlen til Carlshøjvej
19. Affaldet skal være sorteret, ellers bliver det ikke afhentet! Vi håber på, at alle vil være med til at gøre en
ekstra indsats for at rette op på disse problemstillinger. 

Vicevært og kontaktperson i SWE


Vores nye vicevært hedder Christian og er (ligesom Jan) fra HP Ejendomsservice – en del af jer har sikkert
allerede mødt ham. Han kan kontaktes på følgende tidspunkter:
Onsdage i ulige uger 9.00 - 9.30
Onsdage i lige uger 7.00 - 7.30
Viceværtkontoret ligger Baunehøjvej 12, kld., nedgang ved gavlen. Skriftlige henvendelser til viceværten kan
afleveres gennem brevsprækken i døren til hans kontor. Husk at skrive tydeligt og påfør dit navn og adresse,
samt evt. telefonnummer og/eller e-mailadresse.