Nyhedsbrev maj 2023

30. maj 2023 16:42 , af Henrik Brandbye

Indhold Maj 2023
● Update fra ordinær generalforsamling 2023
● Arbejdsweekend 3. & 4. juni
● Parkeringsprojekt
● Faldstammer og gårdtoiletter
● Kontaktoplysninger

 

Update fra ordinær generalforsamling 2023 
En stor tak til alle fremmødte på AB Grønnehøjs ordinære generalforsamling den 29. marts 2023.
Generalforsamlingen forløb godt med masser af aktiv deltagelse og konstruktiv dialog blandt de fremmødte. Mange gode holdninger blev belyst, og generalforsamlingen mundede ud i tilslutning til de fremlagte forslag, som du kan læse mere om i det følgende.

Bestyrelsen har rykket administrator for referatet fra generalforsamlingen, og forventer, at det bliver sendt til alle foreningens andelshavere meget snart. I referatet kan du læse mere om forløbet af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

• Bestyrelsesformand, Helene Swartz,
Baunehøjvej
• Næstformand, Hans Christian Japsen,
Carlshøjvej
• Sekretær, Mia Messerschmidt,
Sorgenfrigårdsvej
• Kasserer, Josefine Stølen-Bosse,
Sorgenfrigårdsvej
• Bestyrelsesmedlem, Amanda Jørgensen,
Carlshøjvej 
• Bestyrelsesmedlem, Lene Mollerup Tjæreborg,
Baunehøjvej 

Generalforsamlingen er Grønnehøjs vigtigste begivenhed, fordi det er generalforsamlingen, dersætter rammen for økonomi og opgaver i foreningen. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager på generalforsamlingen, for på den måde atsikre en optimal demokratisk proces i forvaltningen af det, der tilhører os alle sammen; Grønnehøjs ejendom og formue. Bestyrelsen håber at se endnu flere ved næste generalforsamling.

Arbejdsweekend 3. & 4. juni
Invitationen til den første af Grønnehøjs to årlige arbejdsweekender og den årlige sommerfest er sendt ud.

Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, så kan du sta dig nå det. Det bliver både hyggeligt og sjovt.

På den ordinære generalforsamling 2023 blev det vedtaget, at andelshavere kan bede sig fritaget for at deltage i årets arbejdsweekender/pligtarbejde fra og med det år, man fylder 70. Er du fyldt 70 år, eller fylder du 70 år i 2023, og ønsker at blive fritaget, skal du være venlig at rette henvendelse til bestyrelsen, så du kan få udbetalt din op sparede indbetaling for pligtarbejde til oktober.

Uanset ovenstående er du altid velkommen til at kigge forbi eller deltage ved arbejdsweekender - og særligt til at deltage i den altid hyggelige sommerfest på plænen😊

Parkeringsprojekt
Parkeringsprojektet med nye parkeringspladser bag Carlshøjvejblokken samt nye belægninger ved garagerne mv. blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2023.
Projektet går i gang i uge 24 og forventes færdigt i løbet af efteråret.

Faldstammer og gårdtoiletter
Grønnehøjs faldstammer bliver skiftet i takt med, at de trænger til det. Det er en langvarig proces, og den afføder ofte problemer med adgang til toiletforhold, når det er toiletfaldstammer, der står for skud. Det problem er nu delvist løst ved at give adgang til gårdtoiletter i begge blokke.