Nyhedsbrev 2018

15. november 2018 00:00 , af Henrik Brandbye

Vedligeholdelse af vinduer og udluftning


Bestyrelsen får af og til spørgsmål til vedligeholdelsesansvaret for vinduerne i lejlighederne. Reglerne er enkle. Det fremgår af A/B Grønnehøjs vedtægter § 10, stk. 1, at:"En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsynings-, centralvarme- og afløbsledninger samt udskiftning af hoveddøre, vinduer og udvendige døre."


I forhold til en lejligheds vinduer, betyder det, at andelboligforeningen alene har ansvaret for at skifte hele vinduer, mens du som andelshaver har ansvaret for vinduets partielle vedligeholdelse, herunder vinduesglas samt lukke- og ‘bremse’-mekanismer. 
Helt specifikt betyder det, at du som andelshaver har ansvaret, hvis en rude revner eller punkterer, ligesom du har ansvaret for, at lukke- og ‘bremse’-mekanismer er vedligeholdt og fungerer. Går noget i stykker, har du pligt til at melde det til bestyrelsen, der vil sørge for, at det bliver lavet. Omkostningerne til reparationen vil blive opkrævet sammen med din boligafgift, når regningen fra håndværker foreligger.


Den såkaldte ‘bremse’-mekanisme i nogle af vinduerne er ikke at betragte som en BREMSE i egentlig forstand. Det er en funktion, der kan holde vinduet i position i stille vejr med meget let brise. Mekanismenholder ikke til blæsevejr og stærkere vindstød. Hvis den går i stykker - er det altså dig selv, der skal betale for reparationen. Vi anbefaler derfor også, at du altid lukker vinduerne, når du ikke er i lejligheden.


Du kan læse mere om vedligeholdelse af dine vinduer i Ideal Combi brugervejledningen på www.gronnehoj.dk/Foreningen


I relation til vindue vedligeholdelse er det også vigtig at huske udluftning et par gange om dagen for et bedre indeklima. Derudover er det væsentligt at skrue op for varmen i den kolde tid, hvilket er med til at minimere riskoen for skimmelsvamp som desværre er set tidligere hvis man ikke har fulgt disse råd. Vi anbefaler også at større møbler ikke placeres op af ydre vægge.


Parkering
Som man måske har lagt mærke til, er der lagt ny asfalt på parkeringsarealerne ved Baunehøjvej 22. Den asfalt, der blev lagt i foråret 2018 var delvist ødelagt af bl.a. mange drejninger af stillestående hjul. Mange forårsaget af udefrakommende vogne, der kørte op på de forreste 1-2 meter for at vende. 


En reklamation til asfaltleverandøren afstedkom lægning af den nye asfalt, som er mere robust. Men - for at imødegå fremtidige skader fra vendende køretøjer på arealet, har vi valgt at forkorte parkeringslængden med parkeringsstop. Dermed holder de parkerede biler tættere på vejen og hindrer i større grad besøgende i at benytte arealet som vendeplads. 
Bonus er, at der samtidig er blevet plads til et par motorcykler på arealet foran bilerne.

Affaldsortering - storskrald
Bestyrelsen vil minde beboerne om reglerne for storskrald som også kan findes inde på bestyrelsens hjemmeside. Vi har lagt mærke til at storskrald sættes på fortorvet eller i de små skraldeøer, på de forkerte tidspunkter. Storskrald må tidligst stilles ud mandag kl. 7 i uger med ulige nummer! 
Disse regler er lavet, for at vore fællesarelaer i foreningen er så pæne og behagelige som muligt.

Arbejdsweekender & Sommerfest
Årets arbejdsweekender var igen i år med dejligt vejr og meget udendørsaktvitet. Især var vores nye planter i fokus, med lugning og vanding af disse. Da disse syntes skrøbelige på grund af det varme vejr, var alle hjælpende hænder med lugning og vanding velkomne.


Derudover vil bestyrelsen gerne sige tak til alle som mødte op til sommerfesten, samt takke for det dejlige humør og selskab. Det var endnu en succesfuld sommerfest og vi glæder os allerede til næste år.