Nyhedsbrev 2019

8. december 2019 13:00 , af Grønnehøjs Bestyrelse

Læs denne gang om bl.a.:

  • Tak for året, der gik
  • De grønne udendørsarealer - Haveudvalget
  • Garageporte
  • Vaskerierne
  • Det store RØR-projekt
  • Ekstraordinær GENERALFORSAMLING

Tak for året, der gik...

Bestyrelsen vil gerne takke for den indsats, mange beboere har gjort for vort lille fællesskab i årets løb. Der var
stor deltagelse ved de to årlige arbejdsweekender, hvor vi fik udrettet rigtig meget og deltagerne udviste iver 
og var flittige.

Ovenpå årets første arbejdsdag afholdtes en festlig og hyggelig sommerfest på den store plæne.
Fornøjeligt at så mange ville være med.

Det grønne udendørsarealer - Haveudvalget

Der skal lyde en kæmpe tak også til haveudvalget her i A/B Grønnehøj. De har gjort en stor indsats, for at få
tingene til at klappe ifm. yderlige forskønnelse af vore fælles grønne udearealer i etape to af haveprojektet. Det
er en stor hjælp for bestyrelsen, at nogen ønsker at deltage aktivt i et arbejde, som i sidste ende er til vort
fælles bedste. Haveudvalgets medlemmer har også bidraget med pasning og beskæring af de planter, som
kræver ekstra opmærksomhed, og gør det fremadrettet i et vist omfang også.

Garageporte

År 2019 blev også det år, hvor 12 ejere af motorkøretøjer fik det nemmere, når de skulle placere deres køretøj i
deres lejede garager. Disse blev nemlig udstyret med elektriske porte med fjernbetjening, og garagerne fik
indvendig belysning.

Vaskerierne

Vaskeriernes nuværende betalingssystem er forældet, og der har været flere tekniske problemer i løbet af
2019. Betalingssystemet bliver derfor udskiftet til et simpelt kreditbaseret system i løbet af december 2019. Dit
vaskeforbrug vil blive opkrævet automatisk sammen med din månedlige boligafgift/husleje. Hver lejlighed får
tildelt et ID-kort, som bruges, når der skal vaskes. Og så slipper både du og viceværten for at skulle ”handle”
vaskekort.

Graffiti

2019 blev også et graffiti frit år - i hvert fald den sidste del af året. Vi fik nemlig fjernet graffiti på hele
ejendommen i oktober måned, hvilket har prydet facaderne en del. Vi krydser fingre for et mindre graffitifyldt
2020.

Det store rørprojekt

Mange var mødt op til beboermødet om det store rørprojekt, der starter i uge 17 næste år. Det blev et
indholdsrigt og informativt møde om skift af ejendommens brugsvandsrør - et komplekst og omstændeligt
projekt. Vi ser frem til, at de er med til at styre os sikkert igennem et så omfattende projekt.

Ekstraordinær generalforsamling 

Andelshaver, husk at møde op og afgiv din stemme! Se mere i indkaldelsen, du har fået tilsendt på mail eller
med brev. Du kan også aflevere en fuldmagt i bestyrelsens postkasse. Var du ikke med til beboermødet, som
beskrevet i ovenstående, er det væsentligt, at du bruger et par minutter på at gennemlæse indkaldelsen og
materialet, og ikke mindst afgiver din stemme. Rørprojektet kommer til at berøre samtlige beboere i det
kommende år. Generalforsamlingen foregår i tørrerummet ved siden af bestyrelseslokalet i C-blokken. Indgang
igennem kælderen ved Baunehøjvej 14-16.