Nyhedsbrev Forår 2017

16. februar 2017 17:18 , af Henrik Brandbye

Indhold: 

  • Fjernvarme
  • HUSK - Service på vinduer!
  • Storskrald - papcontainer
  • Vaske- og tørrekældre
  • A/B Grønnehøj er på Facebook!
  • Praktisk info
  • Generalforsamling 2017

 

 

Fjernvarme

Fjernvarmearbejdet er nu afsluttet. I første omgang alt udendørsarbejdet, og i begyndelsen af januar 2017 foregik selve tilslutningen - en del hurtigere end forventet.

Der har været nogle periodiske fejl i fjernvarmesystemet, som gjorde, at vi ikke fik nok fjernvarmevand til at dække vores faktiske forbrug. Bestyrelsen følger løbende udviklingen, og er - i samarbejde med vores vicevært - i gang med at få justeret anlægget ind, således at det kører optimalt.

 

HUSK ! ! ! SERVICE af dine vinduer i uge 11/2017

Der er omdelt en varsling til samtlige beboere omkring SERVICE på alle vinduer i din lejlighed i perioden Man. 13.marts - Fre. 17. marts 2017

Læs denne omdelte varsling nøje igennem, tak! - og bemærk venligst også konsekvensen ved manglende adgang til din lejlighed i form af foreningens ret til opkrævning af merudgiften, hvis teknikerne ikke har adgang på aftalte dage!

HUSK også at lufte ud… for et bedre indeklima!

Det betaler sig at lufte ud - og skabe gennemtræk - et par gange dagligt i din lejlighed hele året rundt, for at opnå et bedre indeklima. De nyere vinduer er mere tætte end de tidligere.

Skru op for varmen i vinterhalvåret, efter udluftning er foretaget. Placer ikke store møbler tæt på ydervægge.

Storskrald - papcontainer

Den nye storskraldordning synes at fungere fint. Papcontaineren, der er opstillet i skraldeøen ved Carlshøjvej tættest på S-blokken, benyttes flittigt - og der vil derfor snart blive opstillet en ekstra papcontainer i skraldeøen ved Baunehøjvej.

På bagsiden kan du se en illustration af den nye storskraldordning, samt placeringen af den allerede opstillede papcontainer.

Ofte er der plads til mere pap, selv om den synes fyldt, så mærk gerne efter. Man må ikke sætte pap ved siden af containeren. Du er velkommen til at kontakte viceværten og/eller bestyrelsen, hvis du oplever, at den er fyldt.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til, at du afleverer dit storskrald på Genbrugsstationen på Firskovvej 9.

Vaske- og tørrekældre

Overhold venligst vaske- og tørretider - Tak! Dette kan åbenbart ikke påpeges ofte nok! 

Det er i strid med reglerne at overskride den vasketid, du har booket. Husk også, at du først må overtage en booket tid, hvis beboeren ikke er mødt op efter 10 minutter.

Undlad venligst også at tage en evt. ledig vaskemaskine eller tørretumbler i brug i en booket tid - Beboeren kan være oppe i sin lejlighed for at hente mere tøj til vask (eller tørring).

Tøj må maximalt hænge et døgn i tørrekældrene. Fjern derfor venligst dit tøj indenfor 24 timer - tak!

Facebook

Husk, at vores forening er på facebook. Søg på "A/B Grønnehøj" - og tilmeld dig! Det er et nyttigt forum, hvis du evt. ønsker at sælge/købe/bortgive ting og sager, eller søger hjælp til noget. Læs mere på siden! 

Konkrete henvendelser til bestyrelsen bedes fortsat rettet til vores e-mail: gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

 

Bestyrelsens postkasse

Bestyrelsens postkasse hænger på muren ved Baunehøjvej 22. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen kan afleveres heri.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen via Grønnehøjs hjemmeside:

www.gronnehoj.dk

eller på bestyrelsens e-mail:

gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

Vicevært

Vores vicevært er Jan Kawiecki fra HP Ejendomsservice. Han kan kontaktes på følgende tidspunkter: 

Onsdage i ulige uger kl. 9.00 - 9.30

Onsdage i lige uger kl. 7.00 - 7.30

Jan har kontor i kælderen Baunehøjvej 12, nedgang via trappen ved gavlen. Benyt brevsprækken i døren til viceværtkontoret til skriftlige henvendelser, hvis du ikke har mulighed for at træffe Jan i de angivne tidsrum. Husk tydeligt navn og adresse, samt telefonnummer og/eller e-mail adresse i din henvendelse.

Hvis du oplever et rørbrud, eller andre akutte ting, så kontakt straks viceværten, og/eller et bestyrelsesmedlem.

HUSK, at aftaler med vicevært og håndværkere skal overholdes!                   <<< OBS!

 

Bestyrelsen i A/B Grønnehøj består pt. af:

 

Aleksander Hamdan, formand                                       Baunehøjvej 22, 1.th.

Lene Mollerup, næstformand                                        Baunehøjvej 22, 2.th.

Henrik Brandbye, kasserer                                             Carlshøjvej 25, 1. tv.

Peter Andersen, sekretær                                                Baunehøjvej 20, st.th.

Gitte Dyrnesli, medlem                                                  Sorgenfrigårdsvej 61, 2.th.

Michael Andersen, medlem                                           Carlshøjvej 25, 2.th.

Tanja Enevoldsen, suppleant                                         Baunehøjvej 20, st.tv.

 

Generalforsamling 2017
Bestyrelsen planlægger afholdelse af ordinær generalforsamling i april 2017

Vi vender tilbage med dag og tidspunkt, når vi ved mere.

  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen