Nyhedsbrev Sommer 2016

20. april 2016 17:02 , af Peter Andersen

  Bestyrelsens konstituering

  •      Ekstraordinær generalforsamling (10. maj 2016)
  •      Projekter
  •      Grillregler- Havemøbler
  •      Vaske- og tørrekældre
  •      Husorden
  •      Storskrald

Bestyrelsens konstituering
Ordinær generalforsamling afholdtes tirsdag, den 5. april 2016, efter et informativt beboermøde omkring den nye haveplan, som Det grønne Udvalg i samarbejde med en landskabsarkitekt har arbejdet på. Bestyrelsen konstituerede sig ugen efter - og vi er nu klar til at tage fat på opgaverne for det kommende år. 

 

Kontakt venligst et bestyrelsesmedlem i akutte situationer (sprængt vandrør, vand eller gaslugt i kældre el. lign.) Viceværten kan ikke kontaktes udenfor normal arbejdstid, og bestyrelsen vil foretage det fornødne.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen planlægger afholdelse af ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 10. maj 2016, kl. 17.30 i bestyrelseslokalet i håbet om, at de foreløbigt vedtagne forslag på den ordinære generalforsamling primo april 2016 bliver endeligt vedtaget. Forslagene vedrører vedtægtsændringer, og skal op på en ekstraordinær generalforsamling, da de jf. vedtægterne ikke kunne vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse, samt fuldmagt, vil være at finde i andelshavernes postkasse i nærmeste fremtid.

Bestyrelsen håber på, og opfordrer til deltagelse - gerne ved fuldmagt, da en endelig vedtagelse af forslagene fremadrettet vil lette bestyrelsens arbejde og være til gavn for foreningen.

 

Projekter

I løbet af året sættes haveplanen så småt i gang. Arealet foran Baunehøjvej 18-22 trænger gevaldigt - især belægningen, som synes at kunne udgøre en risiko for faldulykker.

Som omtalt på generalforsamlingen, vil vi indenfor de kommende år skulle igennem en større udskiftning af foreningens vandrør, da disse - efter nærmere undersøgelser - er i miserabel stand. Økonomisk er det en større udskrivning - og trods røde tal på bundlinjen i visse år, håber bestyrelsen, at det kan ske uden stigninger i boligafgift eller optagelse af yderligere lån. Bestyrelsen arbejder p.t. på yderligere undersøgelser af forholdene omkring rørene.

Fjernvarmearbejdet synes nu afsluttet på selve Baunehøjvej. Standsningsforbuddet er ophævet - og vi oplever allerede nu mere normale parkeringsforhold på og omkring Baunehøjvej. På et tidspunkt i år vil der blive gravet op på vores grund. Forsyningsrørene til fjernvarmen vil blive ført ad disse udgravninger. Rørføringen starter bag C-blokken, igennem denne, videre over haven, og ind til S-blokken. Selve tilslutningen forventes tidligst at ske ultimo 2016 / primo 2017. Arbejdet vil givetvis medføre gener for brugerne af haven, men vi håber på forståelse og en portion tålmodighed. Det skulle gerne blive godt i sidste ende, når den endelige haveplan føres ud i praksis.

Nye bænke er indkøbt til haven. Disse samles og opsættes på årets første arbejdsweekend.

På generalforsamlingen blev det besluttet at afsætte en sum penge til udskiftning af garageportene. Et projekt, der på et tidspunkt vil blive realiseret, men andre projekter har - indtil videre - større prioritet.

 

Grillregler- Havemøbler

Der må KUN grilles på den store plæne imellem garagerne, da beboere ellers risikerer gener fra røgen.

Bruger du engangsgrill, så placer den på en af de sten, der ligger ved garagerne for at skåne græsset.

Benytter du havemøblerne, så tør venligst disse af efter brug - så de er rene og pæne til de næste.

Havemøblerne er spændt fast med en wire og en lås - nøglen er den samme som til din opgangsdør. Sørg for at wiren er ført igennem møblerne, og at låse wiren fast til garagen efter brug - tak!

 

Vaske-og tørrekældre

Overhold venligst vasketiderne. Det er uhøfligt og upassende at overskride den vasketid, du har booket. Møder en beboer ikke op til en booket tid, har du først ret til at overtage denne efter 10 minutter - ikke før!

Undlad venligst også at tage en evt. ledig vaskemaskine eller tørretumbler i brug i en booket tid - Beboeren kunne være oppe i sin lejlighed for at hente mere tøj til vask (eller tørring).

Tøj må maximalt hænge 24 timer i tørre kældrene. Noget tøj hænger ofte i flere dage, hvilket er helt uhørt - og i øvrigt i strid med reglementet. Husk derfor at fjerne dit tøj indenfor 24 timer - tak!

 

Husorden

Læs venligst foreningens husorden, hvis du er i tvivl om husordenreglementet her i A/B Grønnehøj. 

Vi beklager, at den tilgængelige husorden er fra 2014. Den blev revideret i 2015 - og senest på generalforsamlingen i år. Vi forventer snarest en opdateret husorden. Denne vil kunne læses på eller downloades fra Grønnehøjs hjemmeside, www.gronnehoj.dk, når administrator har sendt den ud.

 

Storskrald

Bestyrelsen opfordrer samtlige beboere til at aflevere storskrald på genbrugsstationen på Firskovvej 9. Det blev på generalforsamlingen besluttet at afskaffe storskraldscontaineren bag C-blokken,da denne er ganske dyr i drift - og tømninger er dyrere, hvis der lægges "ulovligt" affald i containeren.

Byggeaffald, haveaffald, kemikalieaffald (herunder malingrester), autobatterier, elektronikaffald mv. SKAL ALTID afleveres på genbrugsstationen.

De små containere i affaldsøerne er KUN til husholdningsaffald - ikke til papkasser el. lign. større effekter.

Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde på en anden løsning omkring storskrald, som fremlagt på generalforsamlingen - mere infoherom på et senere tidspunkt.

HUSK også at lufte ud… for et bedre indeklima!

Det betaler sig at lufte ud - og skabe gennemtræk - et par gange dagligt i din lejlighed - også i de varmere perioder - for at opnå et bedre indeklima. De nyere vinduer er mere tætte end de tidligere...

 

Bestyrelsens postkasse

Bestyrelsens postkasse hænger på muren ved Baunehøjvej 22. Skriftligehenvendelser til bestyrelsen kan afleveres heri. Det er også muligt at kontaktebestyrelsen via Grønnehøjs hjemmeside:

www.gronnehoj.dk

eller på bestyrelsens e-mail:

gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

Bemærk! - at længere svartider på beboerhenvendelser kan forekomme i sommerferieperioden. Vi tilstræber at give svar på beboerhenvendelser senest et par dage efter henvendelsen. Din henvendelse kan dog være af en sådan karakter, at den tidligst tages op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Vicevært

Vores vicevært er Jan Kawiecki fra HP Ejendomsservice. Hankan kontaktes på følgende tidspunkter:

 

Onsdage i ulige uger kl. 9.00 - 9.30

Onsdage i lige uger kl. 7.00 - 7.30

 

Jan har kontor i kælderen Baunehøjvej 12, nedgang via trappen ved gavlen. Benyt brevsprækken i døren til viceværtkontoret til skriftlige henvendelser, hvis du ikke har mulighed for at træffe Jan i de angivne tidsrum. Husk tydeligt navn og adresse, samt telefonnummer og/eller e-mail adresse i din henvendelse.

 

  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Psst!

 

Vidste du, at du til generalforsamlinger er med i beslutningsprocessen i den andelsboligforening, du bor i? Vi vil ikke tvinge dig til deltagelse, men meget er lettere - jo flere,der giver deres mening til kende!

Din stemme betyder noget! For din nabo, for din genbo, for fællesskabet - os alle, - ja, alle os her i A/B Grønnehøj :-)

 

Vel mødt! Tak for din deltagelse - og stemme! Og tak fordi du læste dette nyhedsbrev!

 

Til andelshaverne! Husk arbejdsweekenderne: 4.-5. juni & 3.-4. september 2016, Mødetid kl. 10 - og husk sommerfesten lørdag, den 4. juni 2016, fra kl. 17. Sedler omkring tilmelding er omdelt - Vel mødt!