Nyhedsbrev Sommer 2017

23. juni 2017 20:56 , af Grønnehøjs Bestyrelse

Indhold: 

  • Grill & Havemøbler
  • Cykeloprydning
  • Affaldssortering ..!
  • Arbejdsweekender & Sommerfest
  • HUSK, at A/B Grønnehøj er på Facebook!
  • Praktisk info  

Grill & Havemøbler

Husk venligst, at der må KUN grilles på den store plæne imellem garagerne, da beboere ellers risikerer gener fra røgen. Tak for, at du viser hensyn!

Bruger du engangsgrill, placer da venligst denne på en af de sten, der ligger ved garagerne for at skåne græsset. Benytter du havemøblerne, tør venligst disse af efter brug - så de er rene og pæne til næste bruger. 

Cykeloprydning

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en cykeloprydning på opfordring fra flere beboere, da det er nogle år siden, at en sådan blev gennemført. Der er sat hvide strips på styret af samtlige cykler i cykelkældre, på cykler i og ved cykelstativer og de cykler, der ellers står på vort område.

Hvis du ønsker at beholde din cykel, SKAL  du fjerne den hvide strip(s) fra dit styr, da cyklen ellers vil blive fjernet på arbejdsweekenden i september! Du vil ved opslag i opgangene medio august blive mindet om, at der gennemføres en cykeloprydning. Cykler, der fjernes, vil herefter henstå frem til mandag, den 2. oktober, inden de endeligt fjernes af Politiet. 

Affaldssortering

Der er nu kommet nye containere i affaldsøerne. Lyngby-Taarbæk Kommune starter et grønnere tiltag med affaldssortering og i år er det blevet lejlighedsejendommenes tur. Hold venligst øje med, hvordan affaldet skal sorteres i de nye containere. Der vil lande et infobrev fra Vestforbrænding/LTF i din postkasse.

I viceværtens åbningstid og inden bestyrelsesmøderne kan der hentes en sorteringspose til de forskellige affaldstyper. I alle affaldsøer kan du finde beholdere til papir, plast & pap, samt de sædvanlige containere til husholdningsaffald. Ved Baunehøjvej 18 kan du yderligere finde containere til metal og glas. Efter nogle måneder vil bestyrelsen evaluere behovet for antallet af containere. 

Hundeluftning...!

Mange hundeejere synes at lufte deres hunde på den store græsplæne og øvrige grønne områder imellem blokkene. Bestyrelsen beder hundeejerne om at vise hensyn og lufte deres hunde helt udenfor matriklen, eller i det mindste at undlade hundeluftning på græsarealerne.

Mange benytter den store plæne, og de øvrige græsarealer til rekreation, til at slikke sol, til afslapning og hygge, hvorfor det er ubehageligt, hvis man render ind i dunsten af hundelort... også selv om det meste af høm-høm'en er blevet fjernet...

Arbejdsweekender & Sommerfest

Årets første arbejdsweekend var en solstrålehistorie med godt vejr og megen udendørsaktivitet. Ligeledes var lørdagens sommerfest med højt humør, glade mennesker og grillmad i vort nye havetelt en succes.

Husk venligst at melde afbud, hvis du alligevel bliver forhindret. Vi havde 25 tilmeldte til sommerfesten, men kun 18 dukkede op, og det er lidt uheldigt af hensyn til planlægningen med borde/stole og mad...

Facebook

Husk, at vores forening er på facebook. Søg på "A/B Grønnehøj" - og tilmeld dig! Det er et nyttigt forum, hvis du evt. ønsker at sælge/købe/bortgive ting og sager, eller søger hjælp til noget. Læs mere på siden!

Konkrete henvendelser til bestyrelsen bedes fortsat rettet til vores e-mail: gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

Vaske- & tørrekældre

Overhold venligst vasketiderne. Det er uhøfligt og upassende at overskride den vasketid, du har booket. Møder en beboer ikke op til en booket tid, har du først ret til at overtage denne efter 10 minutter - ikke før!

Undlad venligst også at tage en evt. ledig vaskemaskine eller tørretumbler i brug i en booket tid - Beboeren kunne være oppe i sin lejlighed for at hente mere tøj til vask (eller tørring).

Tøj må maximalt hænge 24 timer i tørrekældrene. Noget tøj hænger ofte i flere dage, hvilket er helt uhørt - og i øvrigt i strid med reglementet. Husk derfor at fjerne dit tøj indenfor 24 timer - tak!

Bestyrelsens postkasse

Bestyrelsens postkasse hænger på muren ved Baunehøjvej 22. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen kan afleveres heri.

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen via Grønnehøjs hjemmeside:

www.gronnehoj.dk eller på bestyrelsens e-mail: gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

Administrator

Vor kontaktperson hos administrator er (nu) primært Tina Hald hos Sven Westergårds Ejendomsadmini-stration A/S. Du kan kontakte Tina på tlf. 33 13 78 00, hvis du har spørgsmål vedrørende vedtægter, husorden, salg, overdragelser, boligafgift/husleje mv.

 

Vicevært

Vores vicevært er Jan Kawiecki fra HP Ejendomsservice. Han kan kontaktes på følgende tidspunkter:

Onsdage i ulige uger kl. 9.00 - 9.30

Onsdage i lige uger kl. 7.00 - 7.30

Jan har kontor i kælderen Baunehøjvej 12, nedgang via trappen ved gavlen. Benyt brevsprækken i døren til viceværtkontoret til skriftlige henvendelser, hvis du ikke har mulighed for at træffe Jan i de angivne tidsrum. Husk tydeligt navn og adresse, samt telefonnummer og/eller e-mail adresse i din henvendelse.

 

Hvis du oplever et rørbrud, eller andre akutte ting, så kontakt straks viceværten, og/eller et bestyrelsesmedlem.