Nyhedsbrev Vinter 2017

18. november 2017 19:42 , af Henrik Brandbye
  • Maling af hoveddøre
  • Cykelflytninger?
  • Beboerhenvendelser
  • Udskiftning af vandrør & Ventilator i køkkener
  • HUSK, at A/B Grønnehøj er på Facebook!
  • Praktisk info

 

Maling af hoveddøre

Der afholdtes en beboerafstemning omkring den fremtidige farve af vore hoveddøre. Det blev meget tæt løb, men det blev den kakigrønne, der løb af med sejren. Malerarbejdet påbegyndes tidligst til foråret, da træværket synes alt for vådt i denne årstid til, at maleren opnår et tilfredsstillende resultat.

.

Cykelflytninger

Beboere oplever, at der flyttes rundt på cykler fra cykelstativerne. Der virker ikke til at være noget formål med flytningen af cyklerne andet end, at det er forvirrende og irriterende for de cykelejere, det går ud over.

 

En beboer har også fået fjernet en cykel fra en af cykelkældrene, hvilket naturligvis er uacceptabelt - den blev sat udenfor, og er derefter forsvundet fra ejendommen. Vi må derfor henstille til, at man lader andres cykler være i fred - også selv om pladsen er begrænset. Kør dit gamle cykel-lig på genbrugspladsen! Der blev fjernet 20 cykler af Politiet ovenpå sommerens cykeloprydning.

Beboerhenvendelser

Det er nævnt i tidligere nyhedsbreve og ved opslag i opgangene - og nu vil vi nævne det igen... Det er helt i orden at rette henvendelse til bestyrelsen ved enten at aflevere et brev i vor postkasse på muren ved Baunehøjvej 22, eller skrive til vor e-mail på gronnehoj.bestyrelse@gmail.com - men alt afhængig af henvendelsens karakter kan man som hovedregel tidligst forvente et svar, når bestyrelsen har drøftet denne på det månedlige møde, som afholdes den anden tirsdag i hver måned.

 

 

 

Alle henvendelser vedr. husleje, betaling af husleje, fremleje, rekvirering af dokumenter (vedtægter, vedligeholdelsesplan, generalforsamlingsreferater, husorden, energimærkning m.fl.) spørgsmål af juridisk karakter skal fortsat rettes til administrator på tih@swe.dk

 

Emner, der vedrører ønske om at udtræde af andelsboligforeningen, opskrivning til garage, klager, forslag mv., skal stadig ske til bestyrelsen.

 

Ved AKUTTE henvendelser, som eksempelvis sprængte vandrør! Kontakt STRAKS et bestyrelsesmedlem!

 

I øvrigt kan mange praktiske ting klares ved viceværtens mellemværende.

 

Udskiftning af vandrør & ventilator i køkkener

Mange beboere har spurgt til udskiftningen af vandrør, samt boring af hul til ventilator i køkkenerne.

 

Der sker tidligst noget i 2018 ang. dette, da de to projekter ønskes kombineret af praktiske hensyn.

 

Bestyrelsen opfordrer således til, at man venter med evt. større renoveringsarbejder af både køkken og/eller badeværelse, indtil der foreligger mere konkrete planer.

 

Har du spørgsmål til dette, så kom gerne forbi bestyrelseslokalet på vort månedlige møde den 2. tirsdag i hver måned. Der er nedgang ad trappen ved Baunehøjvej 14-16.

 

Facebook

Husk, at vores forening er på facebook. Søg på "A/B Grønnehøj" - og tilmeld dig! Det er et nyttigt forum, hvis du evt. ønsker at sælge/købe/bortgive ting og sager, eller søger hjælp til noget. Læs mere på siden!

 

Konkrete henvendelser til bestyrelsen bedes fortsat rettet til vores e-mail: gronnehoj.bestyrelse@gmail.com

HOV..!

Husk, at det eneste, der må befinde sig i opgangene, er en evt. måtte foran din dør! Ikke sko, støvler mv.

Vaske- & tørrekældre

Overhold venligst din vasketid - Tak! Det er ikke acceptabelt at overskride den vasketid, du har booket. Møder en beboer ikke op til en booket tid, har du først ret til at overtage denne efter 10 minutter - ikke før!

 

Undlad venligst også at tage en evt. ledig vaskemaskine eller tørretumbler i brug i en booket tid - Beboeren kunne være oppe i sin lejlighed for at hente mere tøj til vask (eller tørring).

 

Tøj må maximalt hænge 24 timer i tørrekældrene. Noget tøj hænger ofte i flere dage, hvilket er helt uhørt - og i øvrigt i strid med reglementet. Husk derfor at fjerne dit tøj indenfor 24 timer - tak!

 

Udluftning

Husk at skabe gennemtræk i din bolig et par gange om dagen for et bedre indeklima. I den kolde tid er det efterfølgende væsentligt at skrue op for varmen i lejligheden. Denne procedure er med til at minimere risikoen for skimmelsvamp, som desværre er set tidligere, hvis man ikke har fulgt disse råd. Vi anbefaler også, at man undlader placering af større møbler op ad ydervæggene.