Rørprojekt - afslutning af C-blokken

29. juli 2020 22:48 , af Henrik Brandbye

Der er d. 27/7/2020 udleveret færdigmeldingssedler til alle beboer i etape 2 af rørprojektet dvs. fra C27-B16. Der er oplyst en ”seneste” afleveringsdato på sedlerne. For C27 og B12 er det d. 31.07.2020, for B14 og B16 er det d. 03.08.2020.

Er man på ferie og når det ikke inden for disse datoer gør man det bare så snart man kommer hjem. I må meget gerne aflevere disse færdigmeldingssedler hurtigst muligt, så der kan blive taget hånd om eventuelle fejl/mangler i jeres lejlighed og vi kan få afsluttet rørprojektet ordentligt i C-blokken